กิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ตมีบริการ
- บริการคาราโอเกะ ฟรี!
- บริการไปดูกระทิงบนยอดเขาแผงม้า ซึ่งมักออกมาหากินในช่วงพระอาทิตย์ตก
หรือในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณป่าอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าและพรรณไม้
(ค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อ 1 คันรถๆละ 10 คน)

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียง
- ล่องแก่ง ที่ อ. นาดี
- ดูไร่องุ่นธัญญพร

©copyright 2009 www.nrasangphangmah.com All right reserved.
Created by www.145 design.com